Gimęs Raudondvaryje( Kauno raj.) 1941m. gruodžio 31 d.

Triūba

Grupė:

Mokėsi:

  • KPI

Apie:

Pradėjo groti 1955 m. Kauno Aušros gimnazijoje Česlovo Šidlausko vadovaujamame pučiamųjų instrumentų orkestre. Orkestre grojo ir brolis Vytautas, o taip pat Edmundas Čiukas, kuris labai sėmingai grojo Kauno miesto muzikiniuose kolektyvuose .
Dešimtojo klasėje pradėjo profesionalų muzikavimą Kauno miesto klubuose šokių vakaruose, grojo : Vytauto parke, Janonio popieriaus fabriko klube , Energetikos klube, Spartako klube, KKI, Medicinos instituto bendrabutyje (Jankaus g.), KPI lll ir KPI Vlll rūmuose. Taip pat grojo KPI lll rūmų bigbende ( vad. Strimaitis) , pavadavo brolį V. Telksnio bigbende ir M.Tamošiūno diksilende.
Aušros gimnazijos orkestro vadovas Č. Šidlauskas išmokė muzikantus muzikinio rašto pagrindų ir muzikavimo meno, todėl jau gimnazijoje galėjo groti geriausiame Respublikoje KPI pučiamųjų instrumentų orkestre „Politechnika", kur ir toliau grojo įstojęs 1961 m. į šio instituto Mechanikos fakultetą.
Studentų grupės "Vaizbūnai" prašymu 1968 m. sutiko jiems vadovauti. Taip prasidėjo ilgas šios studentų grupės gyvavimas, nors kaip rodo istorija, studentų grupės egzistuodavo kelerius metus. Vaizbūnams suteikė galimybę groti šokiams ir repetuoti KPI Vlll rūmuose, mokė juos groti ir dainuoti grupėje. Kasmet į studentišką kolektyvą priimdavo naujus studentus, juos mokydavo groti ir dainuoti, o taip pat padėdavo jiems studentiškuose varguose, nes KPI saugojo juos nuo armijos. Sangaudui Chodochinskui sekdavosi, nes jis buvo fakulteto dėstytojas o vėliau inžinerijos mokslų daktaras, docentas. Darė orkestruotes, dirbo su vokalistais, ruošė kolektyvą koncertams ir miesto apžiūroms, rūpinosi aparatūra ir instrumentais. Sukūrė Vaizbūnų ženklą.
Vaizbūnai tapo KPI meno saviveiklos kolektyvu, kuris reprezentavo šią aukštąją mokyklą ne tik Lietuvoje, Sąjungoje bet ir užsienyje.
Buvo miesto kultūros skyriaus estradinės sekcijos narys, teko su K. Ignatavičiumi prižiūrėti miesto muzikinių kolektyvų darbą.
2006 m. dalyvavo Vaizbūnų atgimimo akcijoje, dalyvavom Kauno miesto dienų koncertuose. Surado patalpas repeticijoms, nupirko aparatūros ir instrumentų. 2008 m. suorganizavom ansamblio 40-mečio koncertą Combo klube. Vėliau sekė eilė koncertų 2009, 2010, 2012 m., o 2014 m. 45-mečio koncertas. Nuo 2015 m. su Vaizbūnais negroja.

Sangaudo Chodočinsko info.
  • Aušros gimnazija
  • Groja Sangaudas
  • Groja Sangaudas
  • Dr. Doc. Sangaudas Jonas Chodočinskas