1970 - 1972

Pavadinimas pasiūlytas bosisto Romo, simbolizuojantis tikslą judėti pirmyn o ne trypčioti vietoje

Sudėtis:

Vieta:

Kauno m. 5 vid. mokykla

Koncertai:

Kauno m. 5 vid. mokykla

Repertuaras:

Classic rock, hard rock

Pagrindinę dalį „Didžiojo judėjimo“ repertuaro dalį sudarė taip vadinami „kaveriai“ arba kitaip sakant, žymių to laikmečio grupių ar dainininkų perdainuojami hitai (skirtingai nuo vakarų pasaulio, buvo stengdamasi sugroti ir sudainuoti kiek galima arčiau originalios versijos). Nedidelė dalis repertuaro buvo Algio Umbraso ir Jašos Jurborskio sukurtos dainos. J.Jurborskis atsimena, kad jis savo dainų tekstams pagrinde naudodavo Algimanto Mikutos eiles, viena tokių yra daina „Dilgėlė“ (Išdygo dilgėlė kur žmonė sėjo gėlę...). Kokios buvo likusios savos kūrybos dainos, tiek jo paties, tiek Algio Umbraso, Jašos Jurborskio atmintis, deja, laiko išbandymo neatlaikė ir nieko nuostabaus, juk tuo metu jam tebuvo tik 15-16 metų.

Apie:

 Broliai Algis ir Rimas Umbrasai gyveno elitiniame name, kur jų tėvai turėjo savo naudojimui gana didelį rūsį, ten buvo įrengta patalpa repeticijoms ir kitokiems labai svarbiems užsiėmimams būdingiems paskutiniųjų klasių moksleiviams. Naturalu, kad didžiąją dalį savo pasirodymų grupė yra surengusi 5 vidurinėje mokykloje, kurioje mokėsi visi grupės nariai išskyrus J.Jurborsį. Reikia pažymėti, kad 5 vidurinės mokyklos direktorė buvo labai pažangi ir liberali moteris (jau turėjusi „Raganių“ ir jų fanų patirtį mokykloje rengtuose vakaruose) ir nesikišo nei į muzikos garsumą, nei į repertuarą ir netgi sugebėjo žiūrėti per pirštus į moksleivių elgesį šokių vakarų metu, o tais laikas tai būdavo retenybė. Ta prasme įsimintinas toks įvykis kaip 1972 metų sutikimas. 4-oje vidurinėje, kaip tik kitoje parko pusėje, naujametiniam vakarui groti buvo pakviesti “Gintarėliai” (Eimis ir Virgis Švabai buvo baigę šią vidurinė mokyklą). „Didžiojo judėjimo“ nariai buvo tvirtai įsitikinę, kad turint tokią galingą konkurenciją pašonėje į jų grojamą naujametinį vakarą mažai kas ateis. Koks grupės narių laukė siurprizas, kai ir jų salė prisipildė iki kraštų. Maždaug apie 23:20 val. visi „Gintarėliai“ su savo visada galinga palyda atėjo į 5 vidurinę, nes jų vakarą direktorė uždarė lygiai 23:00 val. o 5 vidurinėje naujametinis vakaras galėjo tęstis iki 01:00 val. Per pertrauką „Gintarėliai“ užlipo ant scenos, padėkojo grupei už gerą grojimą ir atkimšę butelį šampano butelį pasveikino visus susirinkusius su naujaisiais metais. Jauniems tik pradedantiems rokistams „Gintarėlių“ palaiminimas ir geras žodis buvo svarbesnis negu visi penketai brandos atestate.

Tolesnis grupės dalyvių kelias:
J.Jurborskis – grupė „Defekt“ (1975-1977), grupė „Pėsčias paukštis“ (1977-1978), , grupė „Freedom Avenue band“ (1985 – 1992), grupė „Raganiai“ (1972 ir 2001 – 2011).
J.Jurborskis, A.Umbrasas ir bosistas Romas – dalyvavo statant rock oratoriją Tvanas su „Raganiais“ (1972), tačiau projektas iširo prasidėjus post-Kalantos įvykių represijoms.
Rimas Umbrasas vėliau grojo su įvairiomis stipriomis kompanijomis.

Medžiagą surinko ir suformulavo N.Gitkindas (Raganiai)©

  • didysis-judejimas