Lėlių teatro kavinė. Dabar "Stebūklų slėnis"

Laisves al. 87A